top of page

WHISPER OF GLAM S/S2022

קולקציית החלומות שנבנתה לאחר חקר מעמיק לתוך עולם המחוכים וההלבשה התחתונה ,תוך הקפדה על בדי טול ומשי רכים ועדינים ,  קווי מיתאר רכים מתוך עולם הלינזרי ונגיעות של זוהר אשר משרים אווירה של אבק כוכבים ונגיעות של סטייל ושיק 

bottom of page